Povezujemo se s srcem.

29.09.2021- Svetovni dan srca

Po podatkih World Heart Federation bolezni srca in ožilja ostajajo največji morilec na svetu. Povprečno zaradi bolezni srca umre več kot 17 milijonov ljudi, kar je več ljudi, kot tistih, ki umrejo zaradi virusa HIV, malarije ali raka. Z letošnjim letom je bilo zapletov pri srčnih bolnikih še toliko več zaradi covida-19.

Kajenje, diabetes, visok kvni tlak, debelost, onesaženost zraka, so vsi vzroki za nastanek bolezni srca in ožilja. Zato je izjemno pomembno, da skrbimo za svoje srce z zdravo prehrano, se veliko gibamo in odpovemo tobaku.

Namen obeleževanja svetovnega dneva srca je ozaveščanje javnosti o srčno- žilnih boleznih in njihovem preprečevanju.

Letošnje geslo svetovnega dneva srca je:  POVEZUJEMO SE S SRCEM. Cilj je povezati ljudi na čim več različnih in inovativnih načinov, in tako širiti ozaveščenost, zlasti med manj izobraženimi ljudmi oz. na področjih z najmanjšo dostopnostjo informacij.

Tako da: Uporabite svoje znanje, sočutje in vpliv, da zagotovite vam in vašim ljubljeni,  ter skupnosti, katere del ste, najboljšo priložnost za zdravo življenje. Povežimo se s svojimi srci, poskrbimo, da jih negujemo, kolikor je le mogoče, ter z uporabo moči sedanjega digitalnega sveta povežimo vsako srce, povsod.